Velkommen

www.Allergikonsulenten.dk

Landskursus for dermatologiske sygeplejersker

D.12.3.21 afholdt de dermatologiske sygeplejersker landskursus som webinar. Det gik super fint, og med spændende og meget relevante emner. 
Jeg savnede selvfølgelig at møde mine kolleger fra de forskellige landsdele; men der var også hyggeligt på mit kontor.

Undervisning af ny dermatologisk sygeplejerske

I sidste uge, havde jeg fornøjelsen af at undervise Rikke, der er nyansat sygeplejerske hos dermatolog Hanne Johnsen i Odense.
Seks timer fløj afsted. 

Næste blog på :Atopisktalt.dk

Næste blog på atopisktalt.dk handler om : "Når eksemet følger med i skolen".
Jeg giver gode råd om hvordan man som skoleelev kan tackle de udfordringer man møder i skolen.

Allergi og hudpleje 6.3.2020

Allergi og hudpleje ( børn fra 0 - 2 år)v. Annemarie Yde-Andersen

Råd om hudpleje til børn med normal hud , og til børn med børneeksem,

Arr. foregår i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48   kl. 10 - 12
Pris 20 kr. for voksne

Arr: Kvickly Skibhus

Foredrag forn Pharmakon

Januar 2020 holdt jeg foredrag for pharmakonomer og pharmaceuter om hudpleje ved Psoriasis og Atopisk dermatitis.
Arr: Pharmakon

Blogskrivning på Atopisktalt.dk

2020
Skriver sammen med andre sundhedsfaglige på Sanofis hjemmeside : www.atopisktalt.dk
Vi skriver om sygdommen og om de udfordringer  der følger med til at have atopisk dermatitis. 

Luftballonen

Eksemskole i  " Luftballonen"  
sommerlejr for børn med astma og/eller eksem

Hold øje med næste lejr på . www.luftballonen.dk


60 børn og unge med børneeksem kom veloplagte og spørgende til eksemskole sidst i juli.
I år havde vi aldersopdelt børnene/de unge i tre hold, så undervisningen kunne være mere målrettet aldersgruppen.
Det er vi enige om, at vi gentager.
Børnene er gode til at fortælle om deres sygdom, og den daglige kløe, er et problem for de fleste.
At børnene ser og taler med andre, der har samme problemer, er så givende, og giver mig mulighed til at undervise i de emner, der har størst betydning for eleverne.

De unge hjælpere på lejren, hjalp børnene med hver dag at give huden et tjek, og med at huske den daglige hudpleje.
Tak for det.

Handskekuffertprojekt

Undervisning på erhvervsskoler i Danmark
Forebyggelse af erhvervsbetinget håndeksem
Sammen med Astma-Allergi Danmark har jeg  sammensat en kuffert der indeholder alt til undervisning i emnet: Forebyggelse af erhvervsbetinget håndeksem. Dvs. handsker, cremer, håndsprit, håndsæbe, læringsark  og et USBstik med  PP præsentation til læreren mm.

Der er i projektet udbudt 10 gratis foredrag, og jeg har været i Hjørring og i Randers. Senere kommer : Thisted, Skive, Viborg, Holbæk, Odense, og  Holstebro m. fl.

Eleverne er lige begyndt på deres grundforløb, og jeg fornemmer at de forstår vigtigheden af at tage "hånd om deres hænder" lige fra starten. Deres lærere er engagerede og forventer at få glæde af kuffertens indhold fremover.

Hvis andre skoler ønsker mit foredrag om emnet, kan de efter aftale med Astma-Allergi Danmark, henvende sig direkte til mig.

Pharmakon- foredrag for farmakonomer og farmaceuter

I januar og februar 2017, holdt jeg foredrag for farmaceuter og farmakonomer. Kurserne er arrangeret af Pharmakon, og emnet er hudpleje i forbindelse med eksem og psoriasis. 🙂

Astma-Allergi Danmarks eksemskoler


Astma-Allergi Danmarks Eksemskole

Efter 11 år, har både Charlotte og jeg valgt at stoppe, og tage fat på andre opgaver.
Det har været både berigende og sjovt , og tak til deltagerne, Astma-Allergi Danmark og alle sponsorerne.

Heldigvis fortsætter de regionale eksemskoler , og opgaven er gået videre til afdelingslæge Kristina Ibler og  sygeplejespecialist Christina Westergaard , begge fra dermatologisk afdeling på Roskilde Sygehus

Decubal - foredrag om hudpleje

i december 2015 begyndte jeg  en foredragsrække for sundhedsplejersker i samarbejde med Decubal
Emnet : Hudpleje til børn med børneeksem og forebyggelse af håndeksemDet næste er  for sundhedsplejerskerne i Silkeborg d.30.3.2017

Interessen er spørgelysten er stor.🙂


Ny pjece om Børneeksem

I begyndelse af 2017 kom en ny kortfattet pjece om børneeksem på banen. Jeg har haft den fornøjelse at være med til at skrive den, i samarbejde med Decubal. Den kan rekvireres hos Decubal : www.decubal.dk 🙂

Glæder mig til endnu et inspirerende årsmøde med nyt fra allergien.🙂Bogen om allergi   🙂
Skrevet af journalist Joan Grønning, giver faktuel viden og mange 
gode råd, som kan være  en stor hjælp for alle der vil forebyggeallergi, få hverdagen til at glide bedre med allergi og undgå forværring af allergiske sygdomme.

| Svar

Nyeste kommentarer

06.12 | 07:21

Læste Annemarie vinder artikel i amtsavisen. Vil kort fortælle at Medinose allergi lampen har virket på mig og mange andre. Ring 30462426 hvis uddybning ønskes